7 charakteristik úspěšných lidí

 

Úspěch není jen o tom, co děláte ani jak to děláte. Není ani o tom, že někdo má prostě štěstí, že se pro business narodil. Všichni jsme z masa a kostí a onen faktor úspěšnosti dělá způsob myšlení a vytrvalost. Co je pro úspěšné lidi charakteristické? Existují nějaká pravidla úspěchu?

Věří

Ví, že malé cíle = malé výsledky a naopak. Zároveň ale ví, že nic nepřijde jen tak náhodou. Nastaví si tak velký cíl, který je motivuje a doslova žene dál. Pokud jsou o něm přesvědčeni, nic je nezastaví. Je to v hlavě.

Promyšleně reagují

Když čelí kritice, nereagují hned. Vyčkávají. A pak promyšleně reagují. Jsou si vědomi vztahových hodnot – nikdy by je nezničili neadekvátní reakcí s „horkou hlavou“ a přehnanými emocemi. Leckdy tak můžou kritiku obrátit ve vlastní prospěch.

Nejdou se stádem

Všímají si nových trendů a názorů, ale neřídí se jimi. Vždy si vytváří vlastní a neohlíží se na to, co si o tom myslí všichni ostatní. Své názory si tvoří na základě ověřených faktů a vlastní intuice. Ne na základě šířících se „prý“, „údajně“ a dalších neověřených zdrojů

Jsou otevření

Zároveň jsou ale otevření změnám a nebrání se změnit názor, pokud přijdou nové okolnosti. Nejedou v zaběhlých kolejích, ve všem hledají inspiraci a nové nápady. Jsou všímaví k zájmům a potřebám ostatních a v tom všem hledají nové příležitosti a jak je využít pro sebe.

Umí říkat ne

Znají hodnotu sebe i svého času a ví, že nemusí dělat vše, co se od nich očekává. Jsou si vědomi toho, že jsou autorem vlastního života a nenechají se sebou manipulovat.

Nepochybují

Neptají se Co když…? Patent na permamentní úspěch nemá nikdo. Dělat chyby je přirozené a úspěšní lidé je berou jako učebnici a znají hodnotu (i negativních) zkušeností. Ví, že kdyby dělali  jen to, kde dopředu ví výsledek, neudělali by ve skutečnosti nic. Představování si potenciálních problémů je jen vyrušuje od soustředění se na cíl. Jednání pod stresem a negativními myšlenkami je to nejhorší. Stát se může milion věcí, které by vás ani nenapadly. Víte, kolik ušetříte času, když na ně nebude myslet a raději pracovat na tom, aby to šlo tím správným směrem?

Dívají se na věci z jiné perspektivy

Dokážou se na věci podívat z jiného úhlu pohledu. Znáte ten pocit, že vám připadá, že stojíte na jednom místě a všechno je při starém? Když se ale ohlédnete zpět, zjistíte, že jste najednou úplně někde jinde než před nějakým časem. Je to tím, že na něčem pracujete a zdá se vám to už samozřejmé a rutinní. Díváte se na jednotlivé dny, ale ne na celý celek. Je důležité dívat se na věci s odstupem, jako nezainteresovaný subjekt.

Není to úplně lehké, ale jde se to naučit.

7 charakteristik úspěšných lidí
Počet hodnocení: 16
4.6